Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Over deze site

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Over deze site

Deze website van UWV biedt u inzage in de stand en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De informatie is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen overheid, onderwijs en bedrijfsleven en zich bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van arbeidsmarktbeleid.

Arbeidsmarktregio's

UWV en gemeenten hebben de Nederlandse arbeidsmarkt ingedeeld in 35 regio’s. Wij bieden u per regio vraag- en aanbodcijfers. Ga naar Regio.

naar boven

Sector en beroep

Sinds 2013 publiceert UWV sector- en beroepenbeschrijvingen. Deze beschrijvingen zijn een initiatief van sociale partners, VNG, UWV en het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en worden ondersteund door het Ministerie van SZW. In aanvulling op deze sector- en beroepenbeschrijvingen is er sinds 2014 specifieke aandacht voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt. Ga naar Sector en beroep.

naar boven

Publicaties

Publicaties van UWV geven u inzicht in de arbeidsmarkt. De publicaties zijn vooral bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met de arbeidsmarkt in beleid, uitvoering of onderzoek. Ga naar Publicaties.

naar boven

Maak zelf tabellen van de arbeidsmarkt

UWV biedt gebruikers van arbeidsmarktinformatie de mogelijkheid om zelf tabellen samen te stellen en gegevens te downloaden. U kunt kiezen uit eenvoudige tabellen (op basis van meest gestelde vragen) en tabellen op maat. Ga naar Tabellen.

naar boven

Arbeidsmarkt in beweging

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Economische, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden zowel de omvang als de aard van vraag en aanbod van arbeid. UWV volgt deze ontwikkelingen en brengt voor u de gevolgen voor de arbeidsmarkt in beeld. Ga naar Achtergrond.

naar boven

Begrippenlijst

Een alfabetisch overzicht van de begrippen die UWV gebruikt in publicaties over de arbeidsmarkt. Ga naar Begrippenlijst.

naar boven