Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Basiscijfers Jeugd

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Basiscijfers Jeugd

Basiscijfers Jeugd geeft een actueel beeld van de mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeids- en stagemarkt. UWV en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) werken hierin gezamenlijk om organisaties die zich bezig houden met jongeren, onderwijs en de arbeidsmarkt te informeren over ontwikkelingen, kansen en knelpunten.

U vindt informatie over 5 thema's:

  1. Studenten

  2. Vacatures

  3. Kansen

  4. Werkzoekenden

  5. Stages en leerbanen

Met het interactieve dashboard van de Basiscijfers Jeugd selecteert u de gewenste informatie per regio. Het dashboard wordt elk kwartaal geactualiseerd met de meest recente cijfers en/of aanvullende informatie.

Update februari 2019

De belangrijkste uitkomsten van de huidige Basiscijfers Jeugd zijn:

  • In 2018 werden er 17% minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan jongeren dan in 2017.

  • De afname in verstrekte WW-uitkeringen zien we terug in alle sectoren en is het sterkst in het onderwijs, de detailhandel en de financiële en zakelijke dienstverlening (inclusief de uitzendbranche).

  • In de eerste 3 kwartalen van 2018 ontstonden er ruim 418.000 mbo-vacatures. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

  • De meeste mbo-vacatures ontstonden in de sectoren gastvrijheid, retail en zorg.

  • De meeste actieve leerbedrijven bevinden zich in de richting zorg, office, welzijn, retail, groen en gastvrijheid. Een leerbedrijf is actief als binnen dit bedrijf het afgelopen studiejaar één of meer mbo-studenten in de praktijk zijn begeleid.

Ga naar de Basiscijfers Jeugd

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio