Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Arbeidsmarktanalyse

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Arbeidsmarkt trekt aan, maar niet iedereen profiteert

De Nederlandse economie groeit, maar toch neemt de werkgelegenheid niet genoeg toe om iedereen die kan of wil werken een betaalde baan te bieden. Daar  zijn vooral kwetsbare groepen de dupe van, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten.

Positie van kwetsbare groepen onder druk

Door hogere en veranderende eisen aan het werk kan er ‘baanpolarisatie’ ontstaan. Dit betekent dat vooral banen op middelbaar en laag niveau verdwijnen. Hierdoor sluiten vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt steeds minder goed op elkaar aan. Dit kan leiden tot  uitsluiting van groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie: laaggeschoolden, (oudere) langdurig werklozen,  arbeidsbeperkten, niet-westerse migranten. Deze groepen kwamen tijdens de economische crisis al moeilijk aan werk, maar ook erna lopen zij nog het risico om langdurig zonder inkomen of baan te zitten. De maatschappelijke kosten hiervan zijn hoog.

Meer vraag naar hoogopgeleiden door technologie

Door technologische ontwikkelingen groeit de vraag naar hoogopgeleide werknemers. Zij beschikken namelijk over meer ICT-kennis die tegenwoordig steeds belangrijker is op de werkvloer.

Het aantal banen op laag en middelbaar niveau neemt door de technologische ontwikkelingen af, omdat veel functies geautomatiseerd worden. Deze trend is onder meer zichtbaar in administratieve functies, zoals in de bankensector.

Goed overheidsbeleid is nodig

Om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt is actief beleid van de overheid nodig. De overheid kan geld vrij maken om werkgelegenheid te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door van vrijwilligerswerk betaald werk te maken. Zo komen er meer nieuwe banen op lager niveau.

Investeren in scholing is belangrijk

Het is van maatschappelijk belang om te investeren in scholing, ontwikkeling, loopbaanzekerheid en gezondheid van mensen. Uiteindelijk levert een investering in deze zaken op langere termijn geld op. En zo kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de versterking van onze economie en samenleving.  

Kansen door nieuwe technologie

Nieuwe technologie kan ook worden ingezet om werkgelegenheid op lager niveau te creëren. Zo voeren sommige fastfoodsrestaurants in plaats van zelfbediening tafelbediening in. Dat kan omdat de bestellingen zijn geautomatiseerd.

Kansrijke beroepen

Mensen die hun baan verliezen doen er goed aan om op zoek te gaan naar een kansrijk beroep. Daar zijn namelijk veel vacatures voor. Bekijk meer informatie over de kansrijke beroepen.

Bekijk de arbeidsmarktanalyse 2017 (pdf, 1 MB).

Bekijk de samenvatting van de arbeidsmarktanalyse 2017 (pdf, 367 kB).

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio