Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Moeilijk vervulbare vacatures: oorzaken en gevolgen

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Moeilijk vervulbare vacatures: oorzaken en gevolgen voor werkgevers

Gemiddeld zijn 4 op de 10 ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. De wervingsproblemen zijn het grootst bij ict-, technische en productieberoepen. Dat blijkt uit een grootschalige enquête onder ruim 6.700 bedrijven, die is uitgevoerd in opdracht van UWV.

Waarom zijn vacatures moeilijk vervulbaar?

Vaak is een gebrek aan sollicitanten een reden dat vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Bij vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen ontbreekt relatief vaak de benodigde werkervaring bij sollicitanten. Bij ict-vacatures is de vakkennis van sollicitanten vaker dan gemiddeld onvoldoende volgens de ondervraagde werkgevers.

naar boven

Mogelijke gevolgen van moeilijk vervulbare vacatures

Ruim 4 op de 10 bedrijven verwachten dat het (veel) moeilijker wordt om vacatures te vervullen. Dit aandeel is nog groter binnen het onderwijs en de bouwnijverheid. Ruim 6 op de 10 bedrijven die toenemende wervingsproblemen verwachten, denken dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel zal leiden. Werkgevers spannen zich in de meeste gevallen extra in om moeilijk vervulbare vacatures alsnog vervuld te krijgen. Ze richten zich hierbij tot nu toe vooral op aanpassing en uitbreiding van het wervingstraject.

naar boven

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio