Home Arbeidsmarktinformatie
Arbeidsmarktinformatie

Na de WW in de bijstand

Ga naar werk.nl voor werkzoekenden | werkgevers
  Print 

Meer mensen na WW in de bijstand

Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering in de bijstand terechtkomt, is de afgelopen 5 jaar gegroeid. In 2011 belandden 22.000 mensen in de bijstand nadat hun WW-uitkering stopte. In 2015 waren dat er 33.000. Naar verwachting groeit deze doorstroom niet verder: in 2016 en 2017 zullen er 31.000 à 32.000 mensen in de bijstand terechtkomen nadat hun WW-uitkering stopt.

Nasleep crisis

De toename sinds 2011 van mensen die na de WW-uitkering in de bijstand terechtkomen, is vooral de nasleep van de economische crisis. Vanaf 2008 is het aantal personen met een WW-uitkering sterk toegenomen, daardoor is ook de uitstroom uit de WW gestegen. Het percentage van WW’ers die in de bijstand terechtkomen, is de laatste jaren echter vrij stabiel. In de periode 2011-2015 schommelt het rond de 6,5%. Naar verwachting zal dit percentage stabiliseren op ongeveer 6%.

Vooral in bijstand na bereiken maximale WW-duur

Bij vrijwel alle WW’ers die in de bijstand terechtkomen (96%), is de WW-uitkering beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur. 1 op de 6 mensen die de maximale uitkeringsduur bereikt, stroomt door naar de bijstand. De rest valt terug op het inkomen van de partner, op spaargeld of vind toch nog snel werk.

Meeste risico voor alleenstaanden, ouderen en laagopgeleiden

De doorstroom naar de bijstand is hoger dan gemiddeld bij de volgende groepen werklozen: alleenstaanden, alleenstaande ouders met kind(eren), ouderen (55-plussers), mensen met een laag opleidingsniveau (mbo-1 of minder) en mensen die wonen in een woonwijk met een lage sociaaleconomische status.

Grote verschillen tussen gemeenten

Het aantal WW'ers dat in de bijstand terechtkomt, varieert per gemeente tussen 0 en 11%. Vooral in de grote steden is het hoog. Hiermee is de doorstroom naar de bijstand vooral een grootstedelijk probleem. Den Haag (11,2%), Delft (10,4%), Groningen en Leeuwarden (beide 9,9%) hebben de hoogste percentages.

Preventie: doorstroom in gemeente Den Bosch beperkt

Voor gemeenten betekent de doorstroom vanuit de WW een fors beslag op de budgetten en een hoge werklast. Gemeenten proberen daarom samen met UWV de doorstroom te beperken. Den Bosch neemt preventieve maatregelen. 3 maanden voordat de WW-uitkering afloopt, krijgen werklozen in de gemeente intensieve coaching aangeboden door UWV. Naar schatting van UWV wordt de doorstroom in Den Bosch hiermee met 30 tot 40% beperkt.

Bekijk Na de WW in de bijstand (pdf, 2MB).

Nieuwe publicatie

Arbeidsmarktregio