Opzegtermijn

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Opzegtermijn

Als u een werknemer ontslaat, moet u zich houden aan een opzegtermijn. Deze periode is minimaal een maand. Als u zich niet aan de opzegtermijn houdt, bent u uw werknemer een vergoeding schuldig.

Opzegtermijn werkgever

Als u een werknemer ontslaat, moet u zich houden aan een opzegtermijn.

De arbeidsovereenkomst moet u schriftelijk opzeggen. Het is verstandig om dit per aangetekende brief te doen. De opzegtermijn gaat in als het bericht van opzegging de ander heeft bereikt.

Als er geen andere opzegtermijn in de arbeidsovereenkomst of in de cao staat, geldt de wettelijke opzegtermijn:

Duur dienstverband

Opzegtermijn

Korter dan 5 jaar

1 maand

5 tot 10 jaar

2 maanden

10 tot 15 jaar

3 maanden

Vanaf 15 jaar

4 maanden

UWV vermeldt in de ontslagvergunning de tijd die nodig is om het ontslag te behandelen, dat noemen we de proceduretijd. Die tijd mag u van de opzegtermijn afhalen. Meer over deze proceduretijd leest u op uwv.nl.

Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, geldt volgens de wet een opzegtermijn van 1 maand. Daarbij speelt de duur van het dienstverband geen rol.

Opzeggen voor het einde van de maand

Als er geen andere schriftelijke afspraak is, dan zegt u voor het einde van de kalendermaand op. Een voorbeeld: er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Als u op 15 mei opzegt, loopt de opzegtermijn tot 15  juni, maar de arbeidsovereenkomst eindigt pas op 1 juli.

naar boven

Uitzonderingen op de opzegtermijn

U mag met uw werknemer een langere termijn afspreken dan de wettelijke opzegtermijn. U moet dan voldoen aan deze twee voorwaarden:

  • U moet dit schriftelijk vastleggen.

  • Uw termijn is minstens 2 keer zo lang als de opzegtermijn voor de werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer mag niet langer zijn dan 6 maanden.

U mag ook een kortere opzegtermijn afspreken. U moet dan voldoen aan twee voorwaarden:

  • Het staat in de cao.

  • Uw opzegtermijn is minimaal even lang als de opzegtermijn van de werknemer.

naar boven

Als u zich niet aan de opzegtermijn houdt

Als u zich niet houdt aan de opzegtermijn moet u uw werknemer een vergoeding betalen als hij daarnaar vraagt. De vergoeding is niet hoger dan het loon dat de werknemer zou krijgen als u zich wel aan de opzegtermijn had gehouden.

Bijvoorbeeld: u laat uw werknemer op 15 mei weten dat u het dienstverband per 1 juni wilt eindigen. Volgens de wettelijke opzegtermijn mag u het dienstverband dan pas per 1 juli beëindigen. U moet uw werknemer dan het loon over de maand juni betalen.

naar boven