Vaststellingsovereenkomst

Regels Wet werk en zekerheid

  Print 

Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden

Als u en uw werknemer het eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, legt u de afspraken die u hierover maakt vast in een vaststellingsovereenkomst(beëindigingsovereenkomst). Het dienstverband eindigt met wederzijds goedvinden. U hoeft dan geen toestemming te vragen aan UWV of de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Vaststellingsovereenkomst bij wederzijds goedvinden

Als u en uw werknemer het eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, legt u de afspraken die u hierover maakt vast in een vaststellingsovereenkomst ( beëindigingsovereenkomst). U eindigt de arbeidsovereenkomst dan door ontslag met wederzijds goedvinden. Dat betekent dat u geen toestemming nodig heeft van UWV of de kantonrechter. 

Een schriftelijke vaststellingsovereenkomst is sinds 1 juli 2015 verplicht. U en uw werknemer moeten de overeenkomst allebei ondertekenen. Hierna heeft uw werknemer 14 dagen bedenktijd om eventueel af te zien van de overeenkomst. In dat geval moet hij dat schriftelijk aan u laten weten.

naar boven

Opzegging met instemming werknemer

Per 1 juli 2015 kunt u een arbeidsovereenkomst ook opzeggen met instemming van de werknemer. Dit betekent dat u een arbeidsovereenkomst opzegt en uw werknemer hiermee schriftelijk akkoord gaat. Een belangrijk verschil met ontslag met wederzijds goedvinden is dat u bij opzegging met instemming van uw werknemer een transitievergoeding moet betalen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden mag u andere afspraken over een vergoeding maken.

U kunt afspraken over de vergoeding en eventueel andere afspraken vastleggen in een overeenkomst, maar dat is niet verplicht bij opzeggen met instemming van de werknemer. Dat is bij ontslag met wederzijds goedvinden wel het geval, de afspraken daarover legt u vast in de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst).

naar boven

Inhoud vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) moet het volgende staan:

 • Naam en adres van de werkgever.

 • Naam en adres van de werknemer.

 • De werknemer mag binnen 14 dagen alsnog besluiten van deze overeenkomst af te zien (neemt u dit niet op, dan is de bedenktijd van werknemer 3 weken).

 • Wie heeft voorgesteld om het dienstverband te eindigen en waarom.

 • Er is geen dringende reden voor het ontslag (zie ontslag op staande voet).

 • Het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden.

 • De datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (let op de opzegtermijn).

 • De afspraak wanneer u een eindafrekening maakt.

 • De datum en plaats waarop u en de werknemer de overeenkomst hebben ondertekend.

Naast de verplichte onderdelen kan de overeenkomst antwoord geven op de volgende vragen:

 • Hoe hoog is de eventuele financiële vergoeding?

 • Blijft de werknemer tot de laatste dag werken of mag hij eerder stoppen?

 • Neemt de werknemer de vakantiedagen op of worden deze uitbetaald?

 • Wat gebeurt er met het pensioen?

 • Hoe gaat het verder met een (collectieve) zorgverzekering?

 • Wanneer levert de werknemer zijn spullen (pasje, laptop etc.) in?

 • Hoe en wanneer worden de collega’s geïnformeerd over het ontslag?

 • Hoe en wanneer neemt de werknemer afscheid?

 • Krijgt de werknemer een positief getuigschrift?

 • Zijn er afspraken gemaakt over het geheimhouden van bedrijfsinformatie?

 • Is er een concurrentie- of relatiebeding?

 • Is er een afspraak over de kosten van juridische bijstand?

 • Welk recht is geldig voor de overeenkomst? Dit is belangrijk als u in een ander land bent gevestigd of als de werknemer in een ander land woont.

 • Welke instantie of welke rechter is bevoegd om een oordeel te geven? Bijvoorbeeld als een van u de afspraken niet nakomt of als u achteraf van mening verschilt over de uitleg van de overeenkomst.

 • Spreekt u finale kwijting af? Dit betekent dat u allebei verklaart dat u via de rechter geen eisen meer aan elkaar stelt.

U kunt het model vaststellingsovereenkomst (doc, 88 kB) van UWV gebruiken bij het vastleggen van de afspraken.   

naar boven

Opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) staat op welke datum het dienstverband eindigt. Deze datum is belangrijk voor de datum waarop de WW-uitkering van de werknemer kan ingaan. De periode tussen het tekenen van de overeenkomst en de datum waarop het dienstverband eindigt, moet minimaal gelijk zijn aan de opzegtermijn. Als deze periode korter is, dan kan het zijn dat de werknemer niet meteen na het ontslag een WW-uitkering krijgt.        

Lees meer over de opzegtermijn.

naar boven