Ontslag

Ontslag, hoe gaat dat?

Ontslag

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Hiervoor moet hij toestemming vragen aan UWV of de kantonrechter inschakelen. Ook voor ontslag met wederzijdse toestemming en ontslag op staande voet gelden wettelijke regels.

 • Ontslag via UWV

  Als uw werkgever u wil ontslaan om bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt hij toestemming aan UWV (een ontslagvergunning). UWV kijkt of is voldaan aan alle voor...
  Meer info
 • Ontslag via de rechter

  Bij ontslag om persoonlijke redenen vraagt uw werkgever ontslag aan bij de kantonrechter. In de wet heet dit ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als de kantonrechter ontslag verleent, bepaalt hij d...

  Meer info
 • Ontslag met wederzijds goedvinden

  Bij ontslag met wederzijds goedvinden zijn u en uw werkgever het eens over het eindigen van de arbeidsovereenkomst. Het is verplicht de afspraken tussen u en de werkgever schriftelijk vast te leggen. ...

  Meer info
 • Ontslag op staande voet

  Bij ontslag op staande voetontslaat uw werkgever u per direct, dus zonder opzegtermijn. Uw werkgever moet daarvoor wel een dringende reden hebben, zoals diefstal. U kunt zelf ook per direct opzeggen b...

  Meer info
 • Transitievergoeding krijgen

  Als u wordt ontslagen, dan krijgt u een ontslagvergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat uw dienstverband minimaal 2 jaar heeft geduurd. De hoogte van de transitievergoedinghangt ...

  Meer info
 • Regelen na ontslag

  Aan het einde van uw dienstverband krijgt u een eindafrekening en kunt u om een getuigschrift vragen. Uw werkgever meldt uw vertrek aan de Belastingdienst en het pensioenfonds. Bent u ziek, dan moet u...

  Meer info
 • Rechtsbijstand bij ontslag

  Als uw werkgever u wil ontslaan of u bent het niet eens met uw ontslag, dan kunt u juridisch advies aanvragen. Bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering of via een vakbond. Een juridisch adviseur ...

  Meer info