Regelen na ontslag

  Print 

Regelen na ontslag

Aan het einde van uw dienstverband krijgt u een eindafrekening en kunt u om een getuigschrift vragen. Uw werkgever meldt uw vertrek aan de Belastingdienst en het pensioenfonds. Bent u ziek, dan moet uw werkgever dit doorgeven aan UWV. Daarnaast maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld het teruggeven van pasjes en werkkleding.

Eindafrekening

Uw werkgever maakt een eindafrekening op. Daarin neemt uw werkgever onder andere de volgende onderwerpen op:

  • vakantiedagen en vakantietoeslag

  • een lopende spaarregeling

  • transitievergoeding (of een andere vergoeding als deze is afgesproken)

  • afspraken over opleidingskosten

Bij ontslag met wederzijds goedvinden legt u afspraken over de eindafrekening vast in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst).

naar boven

Getuigschrift

Uw werkgever moet u een getuigschrift geven als u daar om vraagt bij het einde van het dienstverband. Daar komt in ieder geval het volgende in te staan:

  • Welke werkzaamheden heeft u gedaan?

  • Wanneer was u in dienst?

U kunt uw werkgever ook vragen om andere zaken te vermelden, zoals hoe u als collega was of hoe goed u uw werk deed.

Bij ontslag met wederzijds goedvinden kunt u in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) afspraken over het getuigschrift laten vastleggen.

naar boven

Melding van uw vertrek

Als u uit dienst gaat, geeft uw werkgever dit door aan de Belastingdienst en het pensioenfonds. Bent u ziek als u uit dienst gaat, dan moet uw werkgever dit aan UWV doorgeven.

naar boven

Teruggave pasjes, sleutels en werkkleding

Uw werkgever kan met u afspraken maken over het teruggeven van bijvoorbeeld pasjes, sleutels en werkkleding. Geeft u deze zaken niet terug, dan kan uw werkgever ervoor kiezen om een gedeelte van de eindafrekening niet te betalen tot hij alles terug heeft. Uw werkgever moet dat wel vooraf aan u laten weten.

naar boven