Privacy

  Print 

UWV en uw privacy

Als u met UWV te maken heeft, dan geeft u vaak persoonsgegevens aan ons door. Dat zijn gegevens als uw naam, adres en telefoonnummer. Maar bijvoorbeeld ook informatie over uw arbeidsverleden of gezondheid.

Als we persoonsgegevens van u vragen, of krijgen van andere organisaties, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Omdat we dat vanzelfsprekend vinden. Maar ook omdat dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is nieuwe privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. 

We kunnen ook gegevens verzamelen over uw bezoek aan onze website. Dat doen we met cookies. Meer informatie hierover leest u op de pagina Cookies op werk.nl.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

UWV heeft volgens de wet een aantal taken. Een van die taken is dat we voor een uitkering zorgen als u niet kunt werken. Uw persoonsgegevens hebben we nodig om deze en andere taken goed uit te voeren. En om goede dienstverlening te kunnen bieden.

naar boven

Wat doen we met uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen. We moeten uw persoonsgegevens vaak ook delen met andere organisaties, of met uw werkgever. Dat doen we alleen als dit volgens de wet mag of moet. We bewaren uw persoonsgegevens volgens de eisen die in de Archiefwet staan.

naar boven

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

In het overzicht van persoonsgegevens die UWV verwerkt ziet u:

 • de meestvoorkomende situaties waarin we persoonsgegevens verzamelen

 • de persoonsgegevens die we dan kunnen verzamelen

 • de organisaties waarmee we deze persoonsgegevens kunnen delen

Dit is een algemeen overzicht. U kunt hier dus niet zien welke persoonsgegevens wij van u hebben.

naar boven

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens zorgvuldig: we hebben duidelijke afspraken over welke medewerkers bepaalde gegevens mogen bekijken en met welk doel. Daarnaast beveiligen we onze systemen goed tegen mogelijke indringers van buitenaf. En we hebben een Functionaris Gegevensbescherming die erop toeziet dat we ons houden aan de privacywetgeving.

naar boven

Contact met UWV over privacy of uw persoonsgegevens

Hoe u contact met ons kunt opnemen, hangt af van uw situatie:

Ik wil mijn persoonsgegevens inzien

Stuur een brief met uw verzoek naar het UWV-kantoor in uw regio (uwv.nl). Weet u niet welk kantoor dit voor u is? Neem dan contact met ons op. Zet in de brief uw volledige naam en voorletters, geboortedatum en burgerservicenummer. Stuur ook een kopie van uw paspoort of identiteitskaart mee. Binnen 5 werkdagen nadat wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarin leest u hoeveel tijd wij nodig hebben voor uw verzoek.

Ik heb een klacht

Heeft u een klacht over de manier waarop UWV is omgegaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij UWV (uwv.nl). U kunt ook uw klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Ik wil een melding doen

Wilt u iets melden over de manier waarop UWV omgaat met privacy en persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming: postbus 58285, 1040 HG Amsterdam.

naar boven

Doel werk.nl

Werk.nl is een website van UWV die werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact brengt via een cv- en vacaturebank. Werk.nl biedt ook de mogelijkheid bepaalde uitkeringen aan te vragen. En de mogelijkheid om te communiceren met UWV via de Werkmap en de eigen sollicitatieactiviteiten in de Werkmap te registreren. Werk.nl bevat een informatief deel waarin achtergrondinformatie wordt gegeven over (het functioneren van) de arbeidsmarkt. Dit deel is vrij toegankelijk.

Minimaliseer

Partners/Derden

UWV kan niet garanderen dat partners of derden die op werk.nl worden genoemd en waar links naartoe zijn opgenomen zich ook aan de privacywetgeving houden. UWV is daarvoor niet verantwoordelijk.

Minimaliseer

Gebruik cv- en vacaturebank

Gegevensverstrekking

Om voor werkzoekenden vacatures te vinden, is het invoeren van een cv met persoonlijke gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden vergeleken met de functie-eisen in vacatures. Op basis van de door u ingevulde gegevens wordt zo nauwkeurig mogelijk gezocht naar een vacature.  

Als u een uitkering ontvangt van UWV of heeft aangevraagd bij UWV bent u verplicht uw cv op werk.nl te plaatsen. Daarbij heeft u de keuze om uw cv met of zonder persoonlijke gegevens te tonen. U bepaalt dus zelf in welke mate uw persoonsgegevens via werk.nl aan derden bekend worden gemaakt.

Cv zonder persoonlijke gegevens

Bij een cv zonder persoonlijke gegevens wordt uw cv door UWV automatisch getoond zonder uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, de naam van uw laatste werkgever en de gewenste werklocatie/postcode. Heeft u via uw cv aangegeven dat de werkgever u kan bellen? Dan is uw telefoonnummer wel duidelijk zichtbaar voor de werkgever.

Let op: zet bovengenoemde persoonlijke gegevens niet per ongeluk in een vrij tekstveld in uw cv. Een vrij tekstveld wordt namelijk wel in een cv zonder persoonlijke gegevens getoond.

Uw cv zonder persoonlijke gegevens is alleen zichtbaar voor op werk.nl ingelogde werkgevers. Als geïnteresseerde werkgevers contact met u willen opnemen, dan zal dat gebeuren zonder dat de werkgever uw e-mailadres ziet. Als u zelf via werk.nl reageert op een vacature, geeft u aan hoe de werkgever contact met u kan opnemen en vult u uw adres, telefoonnummer of e-mailadres in.

Cv met persoonlijke gegevens

Bij een cv met persoonlijke gegevens wordt uw cv met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, de naam van uw laatste werkgever en de gewenste werklocatie/postcode getoond op werk.nl. Deze gegevens worden echter alleen zichtbaar voor op werk.nl ingelogde werkgevers. Werkgevers kunnen dan direct contact met u opnemen.

Ter bescherming van uw privacy

Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen over uw:

 • burgerservicenummer (BSN)

 • raciale of etnische afkomst

 • politieke opvattingen

 • filosofische of religieuze opvattingen

 • lidmaatschap van een vakbond of politieke partij

 • lichamelijke of geestelijke gezondheid

 • seksuele leven

 • strafblad of gerechtelijke procedures

Toegang tot cv's

Werkgevers melden zich eerst aan als nieuwe gebruiker op werk.nl. De werkgever vraagt met zijn fiscaal nummer een activeringscode aan. Dit is nodig omdat UWV de identiteit van de werkgever wil controleren voordat hij toegang krijgt tot de cv's op werk.nl. Nadat de werkgever is aangemeld als nieuwe gebruiker, kan hij met de activeringscode inloggen. Na inloggen kan de werkgever zoeken naar en reageren op cv's. De werkgever hoeft niet eerst een vacature te plaatsen.

De werkgever kan de voor zijn vacature geschikte kandidaten met een cv met persoonlijke gegevens zelf benaderen via de daarin vermelde contactgegevens van de werkzoekende. Met de geschikte kandidaten die een cv zonder persoonlijke gegevens hebben, kan de werkgever contact opnemen via een versleuteld e-mailadres. De eigenaar van het cv zonder persoonlijke gegevens ontvangt deze e-mail rechtstreeks op zijn eigen mailadres.

Privacy en EURES

Op basis van een Europese verordening zijn alle vacatures op werk.nl ook zichtbaar op de website van EURES. Voor deze publicatie wordt door de Europese Commissie voor alle vacatures uit de verschillende lidstaten een zelfde format gebruikt.

Als u reageert op vacatures die via de EURES-website worden aangeboden, dan zijn de privacyverklaring en de specifieke voorwaarden van EURES van toepassing.

Minimaliseer

Gebruik Werkmap

Als u een uitkering ontvangt van of heeft aangevraagd bij UWV maakt u gebruik van de Werkmap. De Werkmap is onder andere bedoeld om te communiceren met UWV over de sollicitatieactiviteiten die u verricht.

Als u inlogt op uw persoonlijke Werkmap, kunt u onder andere:

 • uw cv plaatsen op werk.nl

 • vacatures zoeken en direct reageren

 • vacatures bekijken die bij uw zoekopdracht zijn gevonden

 • een agenda bijhouden

 • contactpersonen bijhouden

Werkmap strikt persoonlijk

De Werkmap is alleen toegankelijk voor u en niet voor UWV of anderen.

Wijzigen en verwijderen gegevens in de Werkmap

In de Werkmap kunt u uw eigen gegevens wijzigen en uw keuze voor een cv met of zonder persoonlijke gegevens veranderen. Zolang u een uitkering ontvangt van UWV kunt u uw cv niet van werk.nl verwijderen.

Ontvangt u geen uitkering van UWV, dan heeft uw cv in de Werkmap een vervaldatum. U kunt deze datum verlengen. Doet u dat niet? Dan wordt het cv automatisch verwijderd. U kunt het cv ook zelf verwijderen.