Contract en loon

Contract en loon

Als u ergens gaat werken, kunt u te maken krijgen met verschillende soorten contracten zoals een tijdelijk contract, een flexibel contract of een vast contract. Als u een arbeidsovereenkomst afsluit, is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Bijvoorbeeld welke regels er gelden voor het verlengen van uw tijdelijk contract, uw werktijden, loon en vakantiegeld.  

 • Contract

  U kunt op verschillende manieren voor iemand werken: u bent in dienst bij een werkgever, u werkt als uitzendkracht of u wordt als zelfstandige ingehuurd. Als u bij een werkgever in dienst treedt, staa...

  Meer info
 • Tijdelijk of vast contract krijgen

  Bij een tijdelijk contract (contract voor bepaalde tijd) spreekt u met uw werkgever af hoelang u voor hem gaat werken. Bij een vast contract (contract voor onbepaalde tijd) is er geen einddatum afgesp...

  Meer info
 • Flexibele contracten

  Bij flexibele contracten ligt het niet vast hoeveel uur u werkt. De flexibele contracten die het meest voorkomen zijn nul-urencontracten en min-maxcontracten. De wet beschermt werknemers met flexibele...

  Meer info
 • Proeftijd

  Tijdens de proeftijd mogen u en uw werkgever op elk moment de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij geldt geen opzegtermijn. Een proeftijd duurt maximaal 2 maanden.

  Meer info
 • Loon

  Als u voor een werkgever werkt, krijgt u daarvoor loon. Uw werkgever moet daarbij rekening houden met een aantal wettelijke regels. Hij moet bijvoorbeeld minimaal het minimumloon betalen en hij moet z...

  Meer info
 • Werktijden

  In de Arbeidstijdenwet staat hoelang u mag werken en wanneer u recht heeft op pauze en rusttijd. Uw werkgever en u moeten zich hieraan houden. Voor bepaalde beroepen, zoals verpleegkundigen en beroeps...

  Meer info
 • Vakantie en verlof nemen

  Als werknemer heeft u ieder jaar recht op vakantie-uren en vakantiegeld. Daarnaast kunt u verlof opnemen dat in de wet is geregeld, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Voor el...

  Meer info
 • Discriminatie op de werkvloer

  Uw werkgever mag u niet discrimineren omdat u bijvoorbeeld een bepaalde nationaliteit of een ander geloof heeft. Een werkgever moet zijn medewerkers gelijk behandelen en hij moet er ook voor zorgen da...

  Meer info
 • Einde contract

  Uw contract, of arbeidsovereenkomst, kan op verschillende manieren eindigen. Uw tijdelijke contract loopt bijvoorbeeld af of uw werkgever wil u ontslaan. Afhankelijk van de manier waarop uw contract e...

  Meer info
 • Pensioen

  Iedereen in Nederland krijgt een AOW-uitkering als hij de AOW-leeftijd krijgt. Daarnaast kunt u via uw werkgever sparen voor uw pensioen. Als u bij een andere werkgever in dienst komt, kunt u uw opgeb...

  Meer info