Rechten bij solliciteren

  Print 

Rechten bij solliciteren

Als u solliciteert, heeft u rechten die u beschermen. Bijvoorbeeld als het gaat over uw gezondheid, of over gelijke behandeling. Ook zijn er regels waar sollicitanten en werkgevers zich aan moeten houden.

Regels bij solliciteren

In de Sollicitatiecode staan regels waar werkgevers en sollicitanten zich aan horen te houden. De regels gaan bijvoorbeeld over vacatures, het zoeken naar kandidaten en het bewaren van gegevens.

Op nvp-plaza.nl kunt u de hele Sollicitatiecode bekijken. De Sollicitatiecode is geen wet, dus sollicitanten en werkgevers hebben geen 'harde' rechten. Wel kunt u een klacht indienen als een werkgever zich niet aan de Sollicitatiecode heeft gehouden.

naar boven

Solliciteren en gezondheid

In uw sollicitatiebrief, cv of het sollicitatiegesprek hoeft u in principe niets te vertellen over uw gezondheid. Een werkgever mag hier ook niet naar vragen. Doet hij dat wel, dan bent u niet verplicht om hierop te antwoorden. Alleen als u vanwege uw gezondheid niet alle taken van de functie kunt uitvoeren, bent u verplicht dit aan de werkgever te melden. In alle andere gevallen bepaalt u zelf of u informatie over uw gezondheid geeft.

Medische keuring bij solliciteren

Voor de meeste banen is geen medische keuring nodig. Dit is alleen toegestaan bij functies waaraan risico's zijn verbonden voor de gezondheid of veiligheid van u of van anderen. In dat geval mag een bedrijfsarts op verzoek van de werkgever een 'aanstellingskeuring' uitvoeren. Dit mag alleen aan het einde van de sollicitatieprocedure.

Kijk op aanstellingskeuringen.nl voor meer informatie over medische keuringen of lees de folder Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet. Hier kunt u ook een klacht over indienen.

naar boven

Solliciteren en discriminatie

Discriminatie kan een rol spelen bij het vinden van een baan. Bijvoorbeeld vanwege zwangerschap, handicap of chronische ziekte, afkomst, leeftijd, geloofsuiting of taal. Discriminatie is in principe verboden, tenzij volgens de wet een uitzondering mogelijk is.

Kijk voor meer informatie over solliciteren en discrimineren op de website van het College voor de Rechten van de Mens. Hier kunt u ook een klacht indienen. Ook op rijksoverheid.nl kunt meer informatie vinden over gelijke behandeling op het werk.

naar boven